Trap Neuter Return!


TNRhumanmetod

Den enda långsiktiga och humana metod för att komma tillrätta med alla dessa förvildade katter i Backa (och andra ställen i Sverige!) är Trap Neuter Return (TNR): katterna fångas in, tama katter och kattungar omplaceras, förvildade individer (som mår dåligt av att leva nära inpå människor) återplaceras efter kastrering och får skydd, mat och daglig tillsyn av volontärer så länge de lever. På det viset stabiliserar man i första hand beståndet för att sedan låta den minska genom naturlig avgång. Kastrerade katter har en mycket bättre hälsa än okastrerade och man slipper även oönskade kattungar.
  
   Bild: http://kolonikatter.blogspot.com/


Metoden används över hela världen
och har visat sig vara framgångsrik, dessutom är den ekonomisk.

En kattkoloni uppstår i regel på ett bestämt ställe där det finns tillgång till foder och skydd. Typexemplet är att någon börjar mata en eller flera hemlösa katter, de okastrerade katterna och matkällan drar till sig flera katter, de förökar sig och till slut är det en stor grupp av katter som håller till på platsen. Den som började mata har förlorat kontrollen över situationen och ber om hjälp. Den konventionella metoden där herrelösa och förvildade katter avlivas har visat sig ha en mycket kortsiktig effekt på en sådan situation. Tomrummet efter de avlivade katterna fylls snart av andra fertila katter och inom kort är kolonin återigen lika stor. Katten är ett mycket livskraftigt djur med stor förmåga att fortplanta sig. En honkatt kan få ca 120 ungar under sin livstid. Därför är den enda hållbara lösningen kastrering.


Det bästa är alltid förebyggande metoder där kattägare kastrerar och ID-märker sina katter. Tyvärr är det för sent för de förvildade katter som redan finns därute. Det är då TNR kommer in i bilden som en bra lösning.


Norge, England, Österrike, Nederländerna, Belgien, Tyskland, Canada samt flera stater i USA (bl.a. Alaska) är exempel på länder som har goda erfarenheter av TNR. I vårt grannland Norge har TNR prövats i Drammen, Stavanger och Trondheim. På samtliga platser med ett mycket gott resultat.

Vill du veta varför andra metoder inte fungerar? Läs om det här.

Vill du ha mer ingående information om TNR? Besök Göteborgs Katthjälps hemsida.


Engagera dig!

Du kan på flera enkla sätt själv hjälpa till med att Backakatterna har det bra.

Läs mer om hur du kan hjälpa här.

Projektet Backakatterna. Ett samarbete mellan

Poseidon
Göteborgskatthjälp


Bra med TNR:

Inga fler kattungar föds

Störande effekter minskar drastiskt


En friskare och mindre synlig koloni

Långsiktig minskning av antalet hemlösa och förvildade katter

Lägre antal avlivningar

Mindre klagomål hos myndigheter och hyresvärdar

Kostnadsbesparingar

Katterna begränsar antalet möss i området
Vi finns i BoButiken!

Är du hyresgäst hos Poseidon i Backa Röd så är Poseidons distriktskontor på Hjalmar Bergmans Gata 8 kontaktpunkten vad gäller frågor om katterna och projektet. Göteborgs Katthjälp kommer ibland att finnas på kontoret också. Aktuella dagar och tider läggs in här. 

Engagera dig!

Du kan på flera enkla sätt själv hjälpa till med att Backakatterna har det bra.
Läs mer om hur du kan hjälpa här


Facebook

Trap Neuter Return!

Trap Neuter Return är den enda humana och långsiktiga metod som  i första hand stabiliserar och sedan minskar antalet förvildade katter. 

Vill du veta hur? Läs mer här!

Funderingar?

info @ goteborgskatthjalp.com.

Go to Top